Amacı: Hemşirelik bilim-sanatını birey aile-toplum sağlık bakımını karşılamada kullanmak için çağdaş teknolojiyi, bilgi düzeyini yakalamış, eğitimini bu yönde geliştirmiş, insana bütüncül yaklaşımı benimsemiş, ekip anlayışı kavramıyla bütünleşmiş, değişime-gelişime açık otonom sahibi uygulamalarda profesyonel-bilimsel yöntemlerden vazgeçmeyen-, bakımda kaliteden ödün vermeyen, nitelikli mezunları ile bilimsel gelişime önderlik eden bir kurum olmaktır.


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: 


Kabul ve Kayıt Koşulları: ÖSYM Sınavları sonucunda Merkezi Yerleştirmeyle öğrenci kabul edilmektedir.


Mezuniyet Şartları: 8 yarı yılık eğitim sonucunda en az 240 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak.


Ölçme ve Değerlendirme: Kastamonu Üniversitesi Lisans Öğretimi Sınav Yönetmeliği Esas alınmak koşulu ile hazırlanan Kastamonu Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen ders geçme yönetmeliği esas alınarak ölçme ve değerlendirme yapılır.


İstihdam Olanakları: Mezun olan öğrenciler, birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda klinik hemşiresi, iş yeri hemşiresi , okul sağlığı hemşiresi, yönetici ve eğitimci hemşire olarak çalışır.


Lisansüstü Eğitim:


Misyon:  Sağlık ekibine toplum gereksinimleri doğrultusunda bilimsel, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı; insan haklarına ve etik değerlere önem veren, eleştirel düşünen, etkili iletişim, problem çözme ve araştırma becerisine sahip nitelikli, ulusal ve uluslararası mesleki gelişimi takip eden hemşireler yetiştirmektir.


Vizyon:  Toplum sağlığının geliştirilmesinde alanını daha etkin hale getirmiş; eğitim öncelikli hizmet ve politikalar üreten, ulusal ve uluslararası bilimsel alanda saygın, izlenen ve kaynak gösterilen bir konuma gelmek.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.