Misyon

Sağlık Bilimleri Fakültesinin misyonu; Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda bireye ve topluma karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde olan, bunları mesleki davranış haline getiren, deneyimleriyle çevresine liderlik edebilecek yapıda, özgür ve bilimsel düşünebilen, modern bir dünya görüşüne, çağdaş düzeyde düşünce yeteneğine sahip, profesyonel prensip ve felsefeyi anlayan, etik kurallara bağlı, insan ve hasta haklarına saygılı, ailenin, toplumun sağlığını koruyan geliştiren, profesyonel Sağlık Hizmeti ve bakımı veren, araştırmalar yapan, bilimsel ve mesleki performansları nedeni ile tercih edilen meslek üyeleri yetiştirmektir.

Vizyon

Sağlık Bilimleri Fakültesinin vizyonu; Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üreten,  bilim alanında sürekli gelişen; hızlı büyüyen ve gelişen sağlık sektöründe tercih edilen, toplumun sağlıklı gelişimine katkısı olan, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunan, yetiştirdiği insan ve ürettiği bilgi ile örnek gösterilen yeni bölümlere sahip olmaktır.

 

Üniversitemiz Tarafından Belirlenmiş olan Temel Değerlerimiz

Sağlık Bilimleri Fakültesi; 

Misyon ve vizyonunu gerçekleştirirken liyakat ve adalet esaslarına göre hareket eder. 

Düşünce ve ifade hürriyetine önem verir.

Faaliyetlerini bilimsel doğrular üzerine inşa eder. 

Birimlerinde kalite sistemlerini oluşturarak güvenirliğini ortaya koyar.

Tüm iş ve işlemlerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini temel alır.

Tüm paydaşlarının her alanda yönetim süreçlerine aktif katılımcılığına önem verir. 

Girişimcilik faaliyetlerini destekler. · Nitelikli ve donanımlı bireyler yetiştirmek için öğrenci odaklı bir yaklaşım izler. 

Her türlü iş ve işlemlerinde etik değerlere bağlıdır.

Milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirir.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.