1. Genel Bilgi

Bölümümüz ilk öğrenci alımını 2018-2019 eğitim öğretim yılı Güz döneminde gerçekleştirmiştir. 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir.

Ebelik bölümünün amacı; gebelikte, doğum anında ve doğum sonrası dönemde anne ve yeni doğan izlenimi yapabilen, normalden sapmaları belirleyebilen ve normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırabilen, ayrıca normalden sapma durumlarında profesyonel ebelik yaklaşımlarını kullanabilen ebeler yetiştirmektir. Bu amaçla ebelik bölümünde öğrenim gören öğrencilere dersler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Kadın sağlığı ve doğum ile ilgili yeterli hastane ve sağlık birimlerine sahip Kastamonu’da öğrencilerimiz uygulamalı derslerde staj yapma olanağına sahiptirler. Ayrıca uygulamalı derslerde teorik bilgi ve uygulamanın yanı sıra laboratuvar çalışmaları ile öğrencinin beceri kazanması sağlanmaktadır. Ebelik bölümünü tamamlayan mezunlarımız kadın sağlığı ve doğum ile ilgili tüm özel ve kamu alanındaki sağlık sektöründe kolaylıkla görev yapma imkânı bulabilmektedirler.

 1. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere ebelik alanında lisans diploması verilir.

 1. Derecenin Düzeyi

Lisans

 1. Kabul ve Kayıt Şartı

Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler için ÖSYM’nin belirlediği genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

 1. Yeterlilik Koşulları ve Şartları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 1. Program Amacı

Ebelik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin;

 • Gebelik tanısı koyarak gerekli muayeneyi yapan, doğum öncesi anneyi ve fetüsü izleyen ve bakımını yapan,
 • Doğum anında annenin bakımını yapan, fetüsü izleyip normalden sapmaları belirleyen,
 • Normal doğumları yaptıran, gerekli hallerde epizyotomi uygulayan,
 • Acil durumlarda makat doğumu yaptıran,
 • Anne ve yeni doğandaki anormal durumları belirleyen, gerektiğinde plasentayı elle çıkarabilen ve uterus kontrolü yapabilen,
 • Yeni doğanın bakım ve izlemini yapan,
 • Annenin doğum sonu dönemde bakım ve izlemini yapan, riskli durumlarda sevk eden,
 • Jinekoloji ve obstetri alanındaki patolojik vakaların bakımını yapan,
 • Aile planlaması uygulamalarına katılan,
 • Gebelikte dahili ve cerrahi sorunların bakımını yapabilen ebeler olarak mezun edilmesi hedeflenmektedir.
 1. Program Yeterlilikleri

Ebelik bölümünden mezun olan öğrenciler;

 • Doğum öncesi izlem (gebelik takibi) yapabilir.
 • Normal Doğum eylemini yönetebilir.
 • Doktorun olmadığı hallerde makat doğumları yaptırabilir.
 • Gerektiğinde epizyotomi uygulayabilir.
 • Doğum sonrası annenin takibini yapabilir.
 • Yenidoğan bebeğin takibini ve bakımını yapabilir.
 • Anne ve yenidoğan bakımı ile ilgili danışmanlık ve eğitim hizmetlerini yürütebilir.
 • Acil durumlarda anne ve yenidoğan ile ilgili uygun girişimlerde bulunabilir.
 • Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmeti verebilir.
 • Temel sağlık hizmetleri kapsamında, bağışıklama ve 0-6 yaş çocuk bakım ve izlemi, bulaşıcı hastalık kontrol programlarında görev alır.
 • Kadın, aile ve toplum sağlığının yükseltilmesi ve korunması için ebelik uygulamaları ile karşılanabilecek gerekli eğitimi; planlar, uygular, değerlendirir, gerektiğinde denetler ve yönetebilir.
 • Ebelikle ilgili hastane yönetiminde görev alabilir.
 1. Mezunların İstihdam Olanakları

Bölümümüzden mezun olan ebeler;

 • Tüm kamu ve özel sağlık kurumlarının ilgili bölümlerinde,
 • Toplum sağlığı, aile sağlığı, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde,
 • Üniversitelerde ilgili fakülte veya yüksekokulların ebelik bölümünde görev alabilmektedirler.
 1. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ilgili enstitü ve bölümlerinde Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

 1. Mezuniyet Şartları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak 2.00-4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmakla birlikte;

 • En az 100 gebelik izleme yapma (Normal ve Riskli)
 • En az 40 travayda gebe izlemi yapma
 • 40 spontan doğum yaptırma
 • 1 veya 2 makat doğuma yardım etme 

  (Makat doğum mümkün olmadığı takdirde simülasyon yapılarak çalışılmalıdır.)

 • 1 veya 2 Epizyotomi uygulaması ve dikiş (Gerekirse bu durum simülasyon şeklinde yapılabilir.)

 • 100 lohusa izlemi yapma(Normal ve Riskli)

 • 100 yenidoğan izlemi yapma(Normal ve Riskli)

 • mezuniyet koşuludur.

 1. Çalışma Şekli

 Tam zamanlı

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.