Amacı: Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nün amacı, yaşam boyu toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayan, uluslararası mesleki standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel değerler ışığında bilimsel ve etik değerlere sahip, beslenme ve diyetetik bilimindeki gelişmeleri takip eden, araştıran ve uygulayan “Diyetisyen” yetiştirmektir.


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans programı 4 yıllık eğitim ve öğretim yılından oluşmaktadır. Mesleki eğitim ve öğretim programının ilk aşaması, diyetetik uygulamalarına esas olan temel bilimler, tıp ve beslenme bilimlerini içermektedir. Sonraki aşamada yer alan dersler ise doğrudan uygulama alanıyla ilgilidir. Öğrenci, teorik öğretim ve laboratuvar uygulamalarına ek olarak, toplum sağlığı ve beslenmesi yaz stajı ile hastaneler ve diğer kuruluşlarda tedavi edici ve toplu beslenme yönetimi ile ilgili olarak diğer stajlarını yapmaktadır. Bu program uygulamasıyla öğrenci, diyetisyenlik mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi ve becerileri kazanıp geliştirmektedir.

 


Kabul ve Kayıt Koşulları: ÖSYM Sınavları Sonucu Yerleştirilmeye Hak Kazanmak.


Mezuniyet Şartları: 8 yarı yılık eğitim sonucunda en az 240 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak.


Ölçme ve Değerlendirme: Kastamonu Üniversitesi Lisans Öğretimi Sınav Yönetmeliği Esas alınmak koşulu ile hazırlanan Kastamonu Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen ders geçme yönetmeliği esas alınarak ölçme ve değerlendirme yapılır.


İstihdam Olanakları:  Mezunlar yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevleri, ana-çocuk sağlığı, toplum sağlığı, özel diyet polikliniklerinde araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermelerinin yanı sıra akademisyen olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca mezunlar; diğer toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında, yönetici, araştırıcı ve eğitici olarak da çalışabilmektedirler. Bu program mezunları, KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) ‘den gereken puanı almaları durumunda bahsedilen kamu alanlarına diyetisyen olarak atanmaktadır.


Misyon: Kastamonu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün misyonu disiplinler arası alanda iş birliği ve ekip çalışmasını benimseyerek yaymaya çalışan; yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, ülke ve dünya kültürüne saygılı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, meslek sorumluluğunun ve etiğinin bilincinde, sorgulayıcı, nitelikli araştırmacı diyetisyenler yetiştirmektir.


Vizyon: Kastamonu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün vizyonu Beslenme ve Diyetetik alanında yetiştirdiği mezunları ile ulusal düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim kurumu olmak ve toplumun sağlıklı gelişimine katkı verecek araştırma ve yayın yapmaktır.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.